Skalfasader är en effektiv metod för att korrigera utseendet på dina tänder. Skalfasader har många fördelar, men det finns faktorer som är viktiga att tänka på innan en behandling med skalfasader kan påbörjas. 

Skalfasader är tunna skikt av porslin eller komposit som fästs på framsidan av tänderna för att korrigera missfärgningar, ojämnheter, skadade tänder eller andra estetiska problem. Behandlingen kan slutföras bara några veckor efter en första konsultation och ger ofta ett estetiskt högkvalitativt resultat. Innan en behandling påbörjas är det viktigt att du som patient är införstådd med hur en behandling går till. 

 

Fördelar med skalfasader

Det finns många fördelar med skalfasader. En av de främsta är ett vackert och naturligt resultat. Skalfasader kan korrigera de flesta estetiska problem på ett effektivt sätt, allt från missfärgningar och avvikande former till sprickor och slitna tänder. De har även en lång hållbarhet, och riskerar inte att missfärgas av starkt färgad mat och dryck som vanliga tänder. 

Faktorer att tänka på innan du överväger skalfasader

En av de viktigaste faktorerna att tänka på innan du inleder en behandling med skalfasader är valet av tandläkare, metod samt material. Dessa är faktorer som är avgörande för hur det slutgiltiga resultatet blir. 

 

En annan viktig faktor är kostnaden. Priserna varierar beroende på antalet fasader, val av material samt tandläkarens erfarenhet. En tandläkare med lång erfarenhet kan innebära en högre kostnad, men ger ett lyckat och hållbart resultat. 

 

Om du väljer porslinsfasader, som ofta ger ett högt kvalitativt resultat, bör du tänka på att behandlingen inte går att ångra. Med porslinsfasader behöver dina riktiga tänder slipas ned innan fasaderna fästs, vilket innebär att skalfasader är ett livslångt beslut. 

 

Med rätt skötsel har porslinsfasader en hållbarhet på cirka tjugo år. Det kräver att du är noggrann med rengöringen av fasaderna, precis som med dina vanliga tänder. Du behöver sedan byta ut fasaderna efter cirka tjugo år. 

 

Om du väljer fasader i komposit har de kortare livslängd än porslinsfasader, men är också mindre kostsamma att byta ut. Många kompositfasader kan förnyas direkt på tanden.