Vill du ha raka, symmetriska och vita tänder? 

Då kan skalfasader vara ett alternativ för dig. Det finns olika metoder och material att välja på. Både pris och resultat kan variera stort beroende på vilken typ av skalfasader du väljer och vilken tandläkare som utför behandlingen.

Skalfasader består av tunna skal som fästs på tänderna för att skapa leendet du drömmer om. Skalfasader är en estetisk behandling som kan åtgärda exempelvis sprickor i tänderna, missfärgningar, mellanrum eller formen på tänderna. En behandling med skalfasader ser olika ut beroende på vilken typ av problematik som ska åtgärdas och vilken typ av fasader patienten väljer att ha.

 

De flesta skalfasader görs i porslin. Att göra porslinsfasader är en mycket komplex metod som kräver mycket förberedelser och precision. Modellerna till fasaderna görs av tandläkaren och provas sedan ut av patienten. När de tillsammans tagit fram en modell som passar, skickas de till en tandtekniker som framställer skalfasaderna utefter modellen. Slutligen fäster tandläkaren de färdiga  fasaderna på patientens ursprungliga tänder. De håller en högestetisk klass och ger ett naturligt vackert resultat. 

Skalfasader i komposit är ofta ett billigare alternativ till porslinsfasader. Kompositfasader kan göras på olika sätt. Fasaderna kan framställas på kliniken av tandläkaren, som sedan skulpterar kompositen till en fasad direkt på tänderna. Det kräver en hög skicklighet och precision av tandläkaren för att resultatet ska bli så lyckat som möjligt. 

En annan metod är att kompositfasaderna framställs av en tandtekniker på ett laboratorium, för att sedan fästas på tänderna av en tandläkare. Kompositfasaderna kan göras väldigt tunna vilket ger en liten åverkan på de riktiga tänderna under. Kompositfasader har ofta kortare hållbarhet än porslinsfasader, men är också lättare att reparera om de skadas eller går sönder. 

Det finns även en tredje metod som kallas för injection moulding. Metoden innebär att en  tandtekniker skapar en modell av skalfasaderna, som sedan görs till en form. Formen fylls slutligen med komposit och skalfasaderna skulpteras utefter denna direkt på tanden.  Dessa fasader gör ingen åverkan alls på tänderna under och kan lätt repareras eftersom de går att fylla på med ny komposit efter hand. Eftersom detta är en relativt ny metod är det ännu inte så många erfarna tandläkare i Sverige som utför den. 

Det är av största vikt att välja en erfaren och specialiserad tandläkare när du ska genomgå en behandling med skalfasader, för att få ett estetiskt tilltalande och hållbart resultat.