Skalfasader på Aqua Dental

Skalfasader är en behandling som blir allt mer vanlig. Din behandlares kunskap har en stor inverkan på ditt slutresultat. På tandläkarkedjan Aqua Dental arbetar många erfarna tandläkare.  

Skalfasader fungerar som tunna skal som cementeras på dina tänder och ersätter tandens yttersta lager. Det är en behandling som används för att åtgärda skadade, spruckna eller missfärgade tänder. Det är viktigt att du väljer en seriös behandlare, annars kan resultatet tendera att bli mindre hållbart och inte se lika naturligt ut 

Hållbara resultat 

Hållbara resultat efter avslutad behandling syftar till flera saker. Bland annat innebär det att tänderna ser ut som förväntat. Det betyder också att de fungerar som de ska, skalfasader ska kännas och fungera som dina egna tänder. Förutom det ska behandlingen även vara hållbar på långsikt och inte behöva upprepas på många år. Därför kan dina fasader kan de hålla upp emot tjugo år om du väljer rätt behandlare och upprätthåller god vård. 

Välj en erfaren tandläkare 

På Aqua Dental arbetar fler erfarna tandläkare med fokus på estetisk tandvård, exempelvis skalfasader. Men dhar också specialisttandläkare inom protetik som arbetar tätt med övriga medarbetare för att dela med sig av sin expertisDet innebär att vi har en stor expertis inom företaget och tandläkarna har många erfarna kollegor att konsultera under behandlingens gång. Således säkerställer företaget också att de tandläkare som genomför skalfasadsbehandlingarna har den erfarenhet som krävs för att Aqua Dental kan stå bakom behandlingens resultat.  

Eftersom Aqua Dental bedriver sina egna tandtekniska laboratorium tillverkas dina fasader också inom företaget. Det innebär att de kontrollerar allt material som används, vilket säkerställer högsta kvalitet på produkterna. Förutom det förkortas också arbetsflödet, och om behov finns kan du som patient besöka laboratoriet för en inprovning av fasaderna 

Försöker behålla så mycket som möjligt av din egen tand 

Aqua Dental arbetar för att göra så liten inverkan som möjligt på dina egna tänder. När det kommer till skalfasader använder de sig av en minimalinvasiv teknik, vilket innebär att de strävar efter att framställa så tunna fasader som möjligt. På så vis slipas så lite som möjligt av dina tänder bort 

Behandlingens gång 

Det första steget i en behandling med skalfasader hos Aqua Dental är en konsultation. Under konsultationen får du berätta om dina önskemål om resultat. Har du några frågor finns det också tid att ställa dem. I samband med besöker ställer tandläkaren också en rad kontrollfrågor för att se om skalfasader är en behandling som lämpar sig för dig.  

Om du bestämmer dig för att gå vidare med behandlingen kan du redan under ditt andra besök se en modell av dina skalfasaderEftersom arbetsflödet är digitalt kan Aqua Dental visa dig det färdiga resultatet, redan innan behandlingen är påbörjad. Då kan du och din tandläkare avgöra om det är som ni tänkt er eller om justering krävs. Under får du också ett kostnadsförslag. 

Om du bestämmer dig för att gå vidare med behandlingen kommer du tillbaka en tredje gång ör att tandläkaren ska påbörja förberedelserna av dina tänder. Tandläkaren slipar dina tänder där det krävsför att dina fasader ska se så naturliga som möjligt och rymmas i din tandrad. När du lämnar kliniken har du fått provisoriska skalfasader i väntan på att de permanenta tillverkas.  

Det sista besöket görs och det är nu dina skalfasader sätts på plats. Tandläkaren cementerar fast dina fasader, vilket innebär att de limmas fast. Innan du lämnar kliniken får du individuella råd för hur just du ska vårda munnen för ett långsiktigt hållbart resultat.  

Tillgänglig tandvård 

På Aqua Dental har vi möjliggjort för korta väntetider, vilket innebär att du kan påbörja din behandling snabbt, men du kan också snabbt få tid för ett återbesök om det är något som inte känns korrekt med ditt nya leende. Med gedigna öppettider och många kliniker arbetar de för att kunna erbjuda dig tillgänglig tandvård. Har du frågor är du välkommen att ringa Aqua Dental på 010-188 00 00.  

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Intresserad av ett tandimplantat?
Vill du veta mer om skalfasader? Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer.
Lugnets Allé 10
Kungsholmen - Stockholm
Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12
City - Göteborg
Östra Hamngatan 52
Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Så åtgärdas gluggar med hjälp av skalfasader

Uncategorized Gluggar och ojämnheter är vanligt förekommande. Det finns olika sätt att åtgärda dessa. Skalfasader är ett av alternativen.  Snedställningar och gluggar är inte ovanligt och de behöver inte heller påverka tändernas och munnens funktion. Beroende på patientens individuella problematik kan behandling behövas av funktionella skäl, även anpassningar av hygienrutiner kan vara nödvändiga för att tänderna ska kunna […]

Vilken behandling passar när skalfasader inte är rätt?

Uncategorized Skalfasader är en estetisk behandling för att korrigera skönhetsproblematik på tänderna. Med skalfasader kan man förändra utseendet på tänderna men skalfasader är inte alltid det bästa alternativet.  Skalfasader som behandlingsmetod bygger på att tunna skal av porslin eller komposit fästs på tanden som ett nytt ytskikt. Skalfasader används ofta i behandling av missfärgningar, gluggar, sprickor och snedställningar. Ibland kan det vara så att en skalfasad […]

Tandtekniskt laboratorium

Uncategorized Tandtekniska laboratorium är en vital del för tandprodukter med hållbara och naturliga resultat. En tandtekniker skapar bland annat kronor och skalfasader.   Aqua Dental bedriver sina egna tandtekniska laboratorium för att säkerställa att kvaliteten på produkterna de erbjuder sina patienter är den högsta. På tandtekniska laboratorium skapas alla möjliga produkter, allt från bettskenor, proteser, och kronor till tandimplantaten till skalfasader.   Tandtekniker är ett kvalificerat medicinskt yrke med inslag […]

Tandköttskorrigering och Skalfasader

skalfasader Om du har en obalans mellan rött och vitt i munnen kan en tandköttskorrigering och skalfasader vara en lösning.   Utseendet på ditt tandkött påverkas av många olika faktorer, exempelvis arvsanslag, hygienrutiner, livsstil och tandborstteknik. Även sjukdomar i närliggande vävnader påverkar utseendet på tandköttet. Ibland kan det känna som att balansen mellan rött och vitt (tandkött och tänder) i munnen inte är korrekt. Både för mycket och för lite tandkött påverkar ditt leende […]

Skalfasader – Hur vet jag vilken tandläkare jag ska välja?

Estetisk tandvård Patienter skalfasader Tandläkare Uncategorized Den populära behandlingen skalfasader får utföras av alla tandläkare. Det innebär att du bör undersöka vilken klinik som lever upp till dina förväntningar innan du väljer  behandlare.  Skalfasader är i dag en populär behandling. De går att göra i komposit eller porslin, och ersätter det yttersta skiktet på dina tänder. Val av material är avgörande för hur arbetsprocessen kommer gå […]

Välj en seriös aktör

Estetisk tandvård skalfasader Tandläkare Uncategorized Skalfasader är en behandling som blir allt mer vanlig. Det innebär också att allt fler tandläkare väljer att genomföra behandlingen, men för ett lyckat resultat bör du vända dig till en seriös aktör. Skalfasader är en bra behandling för dig som vill ändra form eller färg på dina tänder. Många som väljer att genomgå en behandling gör det på grund av missfärgningar eller sprickor i tänderna, men det fungerar också på vissa snedställda tänder. Behandlingen är tidseffektiv och du kan få dina nya fasader inom två veckor från din första konsultation.   I takt med att behandlingen blir allt mer populär väljer också fler tandläkare att erbjuda behandlingen på sin […]

Skalfasader framställs av en tandtekniker

Uncategorized       Porslinsfasader, ett tunt skal av porslin, fästs på tandytan och ger tanden ett nytt ytskikt. Det är vanligt att behandla flera tänder samtidigt och tändernas utseende förändras permanent. Det är en tandtekniker som framställer de nya ytskikten av porslin. En behandling med skalfasader är en estetisk behandling och påverkar tändernas utseende. Det går att fästa fasader på en enstaka […]

Rökning och skalfasader

Estetisk tandvård skalfasader Tandläkare Rökning är skadligt för många delar av kroppen, även tänderna. Tänderna hos personer som röker tenderar att bli missfärgade, då kan skalfasader vara en lämplig behandling.  Personer som röker drabbas oftare av diverse problem relaterad till mun och tänder. Förutom allvarliga sjukdomar som muncancer, tandköttsinflammation och tandlossning kan rökare också drabbas av dålig andedräkt och missfärgade tänder.   Skalfasader mot missfärgningar  Skadorna som rökning ger är lätta att se i form av missfärgningar. […]

De största fördelarna med skalfasader

Uncategorized Det kan vara svårt att veta om skalfasader lämpar sig för dina problem och önskemål. Många problem går att behandla med skalfasader och så länge du vänder dig till en seriös aktör finns det många fördelar med behandlingen.   Skalfasader kan vara en lösning för dig som lider av dina tänders utseende. Det är en behandling som bland annat kan åtgärda sprickor, missfärgningar och eventuella andra skador på tänderna. […]

Finns det några risker med skalfasader?

Uncategorized   Skalfasader är en relativt liten behandling. Eftersom den ofta kräver att du slipar ned en del av dina egna tänder bör du dock överväga behandlingen innan den påbörjas. Det är en hållbar metod för att förändra tändernas utseende och med rätt tandläkare minskar riskerna.  Skalfasader är ett alternativ för dig som önskar ändra färg eller form på dina tänder. Kanske […]