Vanliga frågor om skalfasader

Att genomgå en behandling med skalfasader kan vara lösningen på problem med missfärgningar, sprickor och mellanrum. De nya ytsikten, fasaderna, görs i antingen porslin eller komposit och fästs ovanpå dina befintliga tänder.

Om man är intresserad en viss behandling är det naturligt att man har frågor om hur behandlingen fungerar och vad man ska tänka på innan man genomgår den. Skalfasader är en populär behandling och det är många som ställer frågor om den, vi har sammanställt de vanligaste.

Vad är skalfasader?

Lövtunna skal av antingen porslin eller komposit som läggs på tänderna och bildar ett nytt ytskikt. Fasaderna är individuellt framställda för att passa dig.

Kan man bleka tänderna i samband med att man gör skalfasader?

Om du vill bleka dina tänder är det bra att göra det innan du genomgår en behandling med skalfasader. Detta eftersom fasaden är anpassad efter färgen på dina tänder. Om du skulle bleka tänderna efter en behandling kommer skalfasaderna inte att förändra färg, på så sätt kommer dina fasader att få en annan färg än resterande tänder.

När är det bra att välja skalfasader?

Skalfasader är en bra åtgärd om man vill åtgärda estetiska ”problem”. Exempelvis är skalfasader lämpligt om du som patient vill åtgärda en sprucken tand eller om du har gnisslat mycket tänder och tänderna slipats ned. Skalfasader används oftast för att täcka estetiska fel och skapa ett symmetriskt leende. Vilken typ av behandling som passar just dig bäst är självklart individuellt.

Hur länge håller en skalfasad?

Om du tar väl hand om dina fasader kan en porslinsfasad hålla i upp emot 20 år. En fasad av komposit som är väl omhändertagen kan hålla upp till 10 år.

Vad kostar en skalfasad?

Det är många faktorer som spelar in när man pratar om priset på skalfasader. Dels pratar vi om materialval, den behandlande tandläkaren, material, komplexitet av behandlingen, omfattning och uppskattad tidsåtgång. Om du väljer att behandlas med porslinsfasader tillkommer även avgifter till tandtekniker. Uppskattningsvis kan priset per fasad om du väljer porslinsfasader landa mellan 9000 och 12 000 kronor. Om du väljer kompositfasader är det ytterligare faktorer som påverkar och det är väldigt svårt att ge en uppskattning på priset när det gäller kompositfasader. Vi brukar dock säga att de kostar från 2500 kronor per fasad hos en allmäntandläkare och från 4000 kronor hos en specialisttandläkare.

Kan skalfasader bli missfärgade?

Dina skalfasader som är gjorda i porslinkan inte missfärgas. Kompositfasader däremot kan med tiden behöva bytas ut då det kan bli nyansskillnader med tiden.

Kan man sätta skalfasder på kronor?

Nej, det går inte att sätta skalfasader på befintliga kronor. I vissa fall kan man laga kronan om den har gått sönder, men bäst resultat om man gör skalfasader på andra intilliggande tänder är att byta kronan helt och hållet.

Vilka problem kan skalfasader lösa?

Skalfasader förändrar utseendet på dina tänder och skapar ett mer symmetriskt och jämnt leende.

Skalfasader kan ofta åtgärda spruckna tänder, missfärgningar, ojämn färg, mellanrum, slitna eller nedslipade tänder, tänder som har en avvikande form och tänder som skiljer sig från övriga gällande storlek.

Hur ska jag på bästa sätt ta hand om mina nya ytskikt?

Du behöver inte vara rädd för att äta när dina skalfasader är på plats i munnen. Du kommer även att få direktiv från din tandläkare om hur du tar hand om dina nya ytskikt på bästa sätt. Men några råd som är generella för att öka hållbarheten på fasaderna är:

- Borsta tänderna två gånger om dagen noga.
- Tugga inte på exempelvis naglar, pennor eller annat hårt.
- Använd inte tänderna till annat än att äta med.
- Tugga hårda livsmedel med tänderna längre bak.
- Om du pressar eller gnisslar tänder är det viktigt att få en anpassad bettskena.

Skadas mina tänder av skalfasader?

Tänderna skadas inte av skalfasaderna, men du behöver däremot slipa ned dina riktiga tänder någon millimeter för att göra plats åt fasaderna. Det betyder att du inte kan återställa dina egna tänder vid ett senare tillfälle.

Kan mina skalfasader gå sönder?

Porslin är ett hårt material men precis som dina vanliga tänder kan dina porslinsfasader gå sönder om du har otur, tuggar på något hårt eller om de blir utsatta för våld. Kompositfasader är mjukare och är inte lika hållbara som skalfasader gjorda av porslin.

Vill du veta mer om skalfasader?

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Intresserad av ett tandimplantat?

Kontakta oss

Vill du veta mer om skalfasader? Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer.
Lugnets Allé 10
Kungsholmen - Stockholm
Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12
City - Göteborg
Östra Hamngatan 52
Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Så åtgärdas gluggar med hjälp av skalfasader

Uncategorized Gluggar och ojämnheter är vanligt förekommande. Det finns olika sätt att åtgärda dessa. Skalfasader är ett av alternativen.  Snedställningar och gluggar är inte ovanligt och de behöver inte heller påverka tändernas och munnens funktion. Beroende på patientens individuella problematik kan behandling behövas av funktionella skäl, även anpassningar av hygienrutiner kan vara nödvändiga för att tänderna ska kunna […]

Vilken behandling passar när skalfasader inte är rätt?

Uncategorized Skalfasader är en estetisk behandling för att korrigera skönhetsproblematik på tänderna. Med skalfasader kan man förändra utseendet på tänderna men skalfasader är inte alltid det bästa alternativet.  Skalfasader som behandlingsmetod bygger på att tunna skal av porslin eller komposit fästs på tanden som ett nytt ytskikt. Skalfasader används ofta i behandling av missfärgningar, gluggar, sprickor och snedställningar. Ibland kan det vara så att en skalfasad […]

Tandtekniskt laboratorium

Uncategorized Tandtekniska laboratorium är en vital del för tandprodukter med hållbara och naturliga resultat. En tandtekniker skapar bland annat kronor och skalfasader.   Aqua Dental bedriver sina egna tandtekniska laboratorium för att säkerställa att kvaliteten på produkterna de erbjuder sina patienter är den högsta. På tandtekniska laboratorium skapas alla möjliga produkter, allt från bettskenor, proteser, och kronor till tandimplantaten till skalfasader.   Tandtekniker är ett kvalificerat medicinskt yrke med inslag […]

Tandköttskorrigering och Skalfasader

skalfasader Om du har en obalans mellan rött och vitt i munnen kan en tandköttskorrigering och skalfasader vara en lösning.   Utseendet på ditt tandkött påverkas av många olika faktorer, exempelvis arvsanslag, hygienrutiner, livsstil och tandborstteknik. Även sjukdomar i närliggande vävnader påverkar utseendet på tandköttet. Ibland kan det känna som att balansen mellan rött och vitt (tandkött och tänder) i munnen inte är korrekt. Både för mycket och för lite tandkött påverkar ditt leende […]

Skalfasader – Hur vet jag vilken tandläkare jag ska välja?

Estetisk tandvård Patienter skalfasader Tandläkare Uncategorized Den populära behandlingen skalfasader får utföras av alla tandläkare. Det innebär att du bör undersöka vilken klinik som lever upp till dina förväntningar innan du väljer  behandlare.  Skalfasader är i dag en populär behandling. De går att göra i komposit eller porslin, och ersätter det yttersta skiktet på dina tänder. Val av material är avgörande för hur arbetsprocessen kommer gå […]

Välj en seriös aktör

Estetisk tandvård skalfasader Tandläkare Uncategorized Skalfasader är en behandling som blir allt mer vanlig. Det innebär också att allt fler tandläkare väljer att genomföra behandlingen, men för ett lyckat resultat bör du vända dig till en seriös aktör. Skalfasader är en bra behandling för dig som vill ändra form eller färg på dina tänder. Många som väljer att genomgå en behandling gör det på grund av missfärgningar eller sprickor i tänderna, men det fungerar också på vissa snedställda tänder. Behandlingen är tidseffektiv och du kan få dina nya fasader inom två veckor från din första konsultation.   I takt med att behandlingen blir allt mer populär väljer också fler tandläkare att erbjuda behandlingen på sin […]

Skalfasader framställs av en tandtekniker

Uncategorized       Porslinsfasader, ett tunt skal av porslin, fästs på tandytan och ger tanden ett nytt ytskikt. Det är vanligt att behandla flera tänder samtidigt och tändernas utseende förändras permanent. Det är en tandtekniker som framställer de nya ytskikten av porslin. En behandling med skalfasader är en estetisk behandling och påverkar tändernas utseende. Det går att fästa fasader på en enstaka […]

Rökning och skalfasader

Estetisk tandvård skalfasader Tandläkare Rökning är skadligt för många delar av kroppen, även tänderna. Tänderna hos personer som röker tenderar att bli missfärgade, då kan skalfasader vara en lämplig behandling.  Personer som röker drabbas oftare av diverse problem relaterad till mun och tänder. Förutom allvarliga sjukdomar som muncancer, tandköttsinflammation och tandlossning kan rökare också drabbas av dålig andedräkt och missfärgade tänder.   Skalfasader mot missfärgningar  Skadorna som rökning ger är lätta att se i form av missfärgningar. […]

De största fördelarna med skalfasader

Uncategorized Det kan vara svårt att veta om skalfasader lämpar sig för dina problem och önskemål. Många problem går att behandla med skalfasader och så länge du vänder dig till en seriös aktör finns det många fördelar med behandlingen.   Skalfasader kan vara en lösning för dig som lider av dina tänders utseende. Det är en behandling som bland annat kan åtgärda sprickor, missfärgningar och eventuella andra skador på tänderna. […]

Finns det några risker med skalfasader?

Uncategorized   Skalfasader är en relativt liten behandling. Eftersom den ofta kräver att du slipar ned en del av dina egna tänder bör du dock överväga behandlingen innan den påbörjas. Det är en hållbar metod för att förändra tändernas utseende och med rätt tandläkare minskar riskerna.  Skalfasader är ett alternativ för dig som önskar ändra färg eller form på dina tänder. Kanske […]